+99412 5130518 office@sosna.az        
  • Azərbaycan
  • English
  • Русский
Şəkər

Şəkər

Şəkər - bir çoxu qida olaraq istifadə olunan, şirin dad verən, kimyəvi olaraq qısa zəncirli, suda həll olunn bir sıra karbohidrata verilən ümumi addır. Bu gün şəkər sənayesi inkişaf etmiş sahələrdən biri sayılır. yüksək keyfiyyətli və qatqısız şəkər yalniz bizdə.

Armatur

Armatur

Armatur  - dəmir-beton tiklilərdə betonla birləşərək dartılmada yaranan gərginliyi, həmçinin sıxılmış zonalarda betonu bərkitmək üçün tətbiq olunan, bir neçə metal elementin birləşməsidir. Armaturun elementləri sərt (yayılmış ikitavrlar, şveller, bucaqlar) və elastiki (hamar və perodik profilin ayrı-ayrı içlikləri, həmçinin qaynaqlanmış və…

Laminat

Laminat

Laminat — Kağız laylı dekorativ materialdır. Laminatın növləri— (High Pressure Laminat) — mərtəbəli presslərdə hazırlanan yüksək təzyiqlə preslənmiş üzlük materialıdır. CPL (Contiuous Pressure Laminat) — lentli presslərdə hazırlanan aşağı təzyiqlə preslənmiş üzlük materialıdır.

DVP

DVP

DVP (древесноволокнистые плиты) — ağac lifindən olan kütlənin isti preslənməsi prosesində xalça şəklində formalaşdırılan təbəqəli material. Bu lifləri ağac xammalını xırdalamaqla və buxara verməklə almaq mümkündür. Xammal olaraq taxta—şalban hazırlanma prosesindən qalmış qalıqlar, texnoloji yonqarlardan və oduncaq ağaclar istifadə edilir.

Taxta (pol)

Taxta (pol)

Tikintidə, vaqonqayırma, mebelin istehsalında, dülgər sexlərində, həmçinin konteynerin istehsalı zamanı və başqa məmulatlar və konstruksiyalarda istifadə olunur.

  • 1
  • 2